MEDIATHEQUE

Yoga

 • Yogasūtra, Patañjali

 

 • Gorakṣa-śataka
 • Haṭhayogapradīpikā
 • Gheraṇḍasaṃhitā
 • Śiva saṃhitā
 • Haṭharatnāvalī
 • Vaśiṣṭha saṃhitā

Vedanta

 • Upaniṣad
 • Brāhmaṇas
 • Śrīmad Bhagavad Gītā
 • Rāmāyaṇa
 • Mahābhāratam

 

 • Māṇḍukya Kārikā, Shri

Gaudapādacharya

 • Vivekacūḍāmaṇi, Adi Śaṅkarācārya

 

 • Avadhūta Gītā

 

 • Shiva-Yoga-Ratna, Jñânaprakâsha

 

 • Upadeśa Sāra

Tantra

 • Vijñāna Bhairava Tantra
 • Śivasūtrāṇi
 • Tantrāloka

 

 

 

Universal Wisdom

Sagesse Universelle

Books

Livres

Articles

Magazines

Videos

Documentaries

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© Rishi Yoga Shala (India: UK11D0000309 & France: 52197146500047)

Email